g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje cenniki kontakt sklep

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

CZYSZCZENIE ELEWACJI

CZYSZCZENIE ELEWACJI

Oferujemy usługi czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych z graffiti oraz zabrudzeń (w tym zabrudzeń komunikacyjnych). Zapewniamy zarówno kompleksowe usługi jak również sprzedajemy materiały pozwalające na samodzielne wyczyszczenie konkretnych powierzchni. Czyszczenie wykonujemy przy pomocy środków chemicznych dopasowanych do danego rodzaju materiału z jakiego wykonana jest powierzchnia oraz gorąco-wodnej myjki wysoko-ciśnieniowej (Karcher).

RODZAJE CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI


 • piaskowiec
 • wapień
 • cegła
 • tynki
 • beton
 • AmerBlok
 • granit
 • marmur
 • trawertyn
 • pleksiglas
 • poliwęglan
 • metale lakierowane proszkowo
 • anodowane aluminium
 • powierzchnie metalowe - malowane przemysłowo
 • znaki drogowe
 • szkło
 • pleksi
 • lastryko

RODZAJE CZYSZCZONYCH ZABRUDZEŃ


 • graffiti
 • zabrudzenia komunikacyjne
 • tłuszcze
 • sadza
 • nikotyna
 • oleje
 • żywica
 • powłoka hydrofobowa
 • tlenk żelaza(rdzawe zacieki)
 • mech i pleśnie
 • wykwity wapienne i solne
 • sól kwasu moczowego
 • guma do żucia
 • kleje jedno-składnikowych
 • farby drukarskie
 • utwardzalne powłoki poliuretanowe (firalowe, akrylowe, smary i woski)
 • lakiery poliuretanowy i epoksydowe

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

USŁUGI CZYSZCZENIA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

1. Ocena powierzchni pod kątem możliwości jej wyczyszczenia

1. Ocena powierzchni pod kątem możliwości jej wyczyszczenia

Etap w którym oceniamy możliwości wyczyszczenie danej powierzchni.

Głównym aspektem jest stan powierzchni do wyczyszczenia w szczególności:
- kondycja materiału, z którego wykonana jest powierzchnia/elewacja - czy czyszczenie nie doprowadzi do mechanicznego uszkodzenia i pozostawienia trwałych śladów,
- jakość i stan farby bazowej, jeśli taka występuje na powierzchni znajdującej się pod zabrudzeniami,
- typu materiału z którego jest wykonana powierzchnia.

2. Dobór preparatu pozwalającego na wyczyszczenie powierzchni

2. Dobór preparatu pozwalającego na wyczyszczenie powierzchni

W naszym asortymencie dostępnych jest kilkadziesiąt profesjonalnych preparatów przeznaczonych do chemicznego czyszczenia wielu powierzchni z różnorodnych zabrudzeń.

W zależności od powierzchni usuwanie graffiti lub zabrudzenia odbywa się przy użyciu jednego lub zestawu preparatów. Najczęściej wykorzystywanymi przez nas preparatami do usuwania graffiti jest środek AGS 2+ w połączeniu z AGS 60. Usuwanie uporczywych zabrudzeń komunikacyjnych wykonujemy przeważnie preparatem BPS 7105.

Elewacje lub inne powierzchni zabezpieczone powłoką anty-graffiti czyścimy przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem lub w przypadku powierzchni delikatnych preparatu AGS 3505.

Dobór niewłaściwego preparatu w najlepszym wypadku kończy się uzyskaniem niezadowalającego efektu.

3. Kalkulacja kosztów wyczyszczenia powierzchni i ocena opłacalności

3. Kalkulacja kosztów wyczyszczenia powierzchni i ocena opłacalności

W przypadku, gdy pozytywnie ocenimy możliwość wyczyszczenia danego rodzaju zabrudzenia dokonujemy kalkulacji kosztów.

Głównym parametrem jest ilość metrów kwadratowych powierzchni koniecznych do wyczyszczenia, jej rodzaj oraz typ preparatu. Wycenę zlecenia wykonujemy bezpłatnie na podstawie przesłanej nam dokumentacji zdjęciowej i pomiarów lub własnej oceny wykonanej na miejscu zlecenia. W przypadku dużych powierzchni stosujemy korzystne rabaty.

Ostatecznej oceny opłacalności zaproponowanego przez nas rozwiązania dokonuje klient.

ZABEZIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

4. Czyszczenie

4. Czyszczenie

Czyszczenie wykonujemy przy pomocy odpowiednio wybranych środków chemicznych (systemów AGS lub BPS) szwedzkiej firmy Trion Tensid Ab – światowego lidera w produkcji preparatów anty-graffiti. Czyszczenie wykonujemy etapami.

Czyścimy powierzchnię z zabrudzeń powierzchownych np. piachu, sadzy, kurzu, które nie weszły w reakcję z podłożem lub mają formę nalotunalotu co pozwala na zwiększenie skuteczności działania chemii czyszczącej na farbę graffiti lub na tzw. zabrudzenia uporczywe.

Nakładamy wybrany preparat serii AGS lub BPS i czekamy, od kilku do kilkudziesięciu minut, aby wszedł w reakcję z farbą bądź zabrudzeniem. Czas oczekiwania jest uzależniony od konkretnej powierzchni, zabrudzenia oraz panujących w danym momencie warunków atmosferycznych. Nałożony środek często rozprowadzamy po czyszczonej powierzchni przy użyciu szczotek – zwiększa to penetrację podłoża. Należy unikać wyschnięcia nałożonego preparatu.

Spłukujemy nałożony preparat gorąco-wodną myjką wysoko-ciśnieniową (Karcher), aż do jego całkowitego zmycia. W razie potrzeby czynności powtarzamy przy użyciu tego samego lub innego preparatu. Użycie różnych preparatów do czyszczenia jednego rodzaju zabrudzenia uwarunkowane jest ich wzajemnym oddziaływaniem na zabrudzenie (np. AGS 2+ zmywa farbę, AGS 60 usuwa „cienie”, które nie są usunięte w całości przez AGS 2+).

5. Wykonanie prac dodatkowych w zależności od pożądanego efektu

5. Wykonanie prac dodatkowych w zależności od pożądanego efektu

Po wyczyszczeniu danej powierzchni z graffiti często występuje konieczność wykonania prac dodatkowych.

W zakres takich prac wchodzić może dodatkowe wyczyszczenie lub odmalowanie (przynajmniej częściowe) powierzchni sąsiadujących. Takie działania wynikają ze stanu całości elewacji/powierzchni.

Niejednokrotnie wyczyszczenie graffiti lub innego zabrudzenia prowadzi do powstania dużego kontrastu pomiędzy wyczyszczoną powierzchnią, a sąsiadującą z nią powierzchnią nie wyczyszczoną. W praktyce oznacza to po prostu wystąpienie tzw. „clean graffiti”, czyli napisu w oryginalnym kolorze elewacji kontrastującego z resztą elewacji, na której jest już część zabrudzeń wynikających z działania warunków atmosferycznych lub zabrudzeń komunikacyjnych. W takim przypadku po czyszczeniu zasadniczym następuje faza zamaskowania czyszczonej powierzchni poprzez doczyszczenie powierzchni znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonego zabrudzenia (np. graffiti).

Doczyszczanie powierzchni lub jej odmalowywanie nie stanowią remontu elewacji, lecz mają charakter kosmetycznych działań mających poprawić końcowy efekt wizualny. Przykładowo jeżeli w przypadku czyszczenia intensywnych zabrudzeń na elewacjach delikatnych (np. cienkowarstwowy tynk akrylowy) może nastąpić częściowe wyblaknięcie koloru w miejscu czyszczenia, zamaskowanie polega na nałożeniu cienkiej warstwy rozcieńczonej farby w miejscu czyszczenie i bezpośredniej okolicy (do 50cm od granicy zabrudzenia). Dzięki temu nie jest możliwe wychwycenie miejsca czyszczonego.

Pragniemy zaznaczyć, iż wykonywanie prac dodatkowych nie zastępuje czyszczenia tzn. zamalowanie graffiti bez nawet minimalnego wyczyszczenia prowadzi w znakomitej większości przypadków do jego przebijania nawet po nałożeniu kilku warstw nowej farby!. Natomiast próba zamaskowania uniemożliwia wyczyszczenie chemiczne graffiti znajdującego się pod nową warstwą farby.

UWAGA!!!

Powyższy tekst nie ma charakteru szkolenia. Wszystkie informacje w nim zawarte mają za zadanie JEDYNIE przybliżyć oferowaną przez p.p.u.h. Grafit usługę czyszczenia preparatami AGS,TCS oraz BPS. Informacje zawarte w tekście nie mogą stanowić podstawy do roszczeń związanych z błędnym użyciem oferowanych przez nas środków czyszczących.