g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

TCS RENO 14 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

TCS RENO 14 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

TCS RENO 14 INSTRUKCJA TECHNICZNATCS RENO 14 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Wysocealkaliczny środek czyszczący przeciwko tłustym zabrudzeniom. Jest to bardzo skuteczny oraz wszechstronny alkaliczny środek czyszczący. Szybko czyści zabrudzenia w postaci tłuszczu, sadzy oraz oleju. W przypadku sprzątania po pożarze usuwa sadzę oraz tłuszcz. Skutecznie usuwa Żywicę ze strugów oraz tarcz pilarek. Środek ten jest skuteczny w przypadku zmywania elewacji. Biologicznie degradowalny.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

Środek RENO 14 usuwa oleje oraz zanieczyszczenia na bazie tłuszczów.

Środek RENO 14 w sposób szybki oraz skuteczny czyści podłogi warsztatowe z olejów, smarów, gliny oraz innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Środek RENO 14 zapewnia uzyskanie bardzo dobrych rezultatów w przypadku usuwania żywicy ze strugów oraz tarcz pilarek.

Środek RENO 14 można stosować do zmywania elewacji.

Środek RENO 14 najczęściej znajduje zastosowanie w poniższych rodzajach działalności:

 • bazy samochodowe
 • myjnie
 • przemysł
 • przemysł drzewny
 • przedsiębiorstwa wykonawcze
 • przedsiębiorstwa rozbiórkowe
 • kotłownie
 • administracje nieruchomości
 • mycie elewacji
 • ciepłownie
 • przedsiębiorstwa budowlane
DOZOWANIE:

Trwalsze zanieczyszczenia: : należy rozcieńczyć z wodą z 5 - 10 części wody.

Lżejsze zabrudzenia: należy rozcieńczyć z 10 -30 części wody.

W przypadku czyszczenia tarcz pilarek oraz strugów: należy rozcieńczyć wraz z 5 – 10 części wody.

Zużycie 0,2 – 0,5 litrów m kw.

DANE TECHNICZNE
 • Produkt stanowi żółtawą ciecz.
 • Preparat ten dostarcza się w 5-cio lub 25cio litrowych hobokach plastikowych.
 • Masa właściwa wynosi: 1,25 kg/litr
 • Produkt zawiera wodorotlenek potasowy, amfoteryczne substancje powierzchniowo czynne, NTA.
 • Wartość odczynu pH w koncentracie wynosi ~ 14.
PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, nie dopuszczając do zamarznięcia.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Należy zachować dodatkową ostrożność. Środek RENO 14 jest silnie ŻRĄCY. Należy zakładać ubrania robocze, rękawice ochronne oraz okulary ochronne!

OZNAKOWANIE

PRODUKT JEST SILNIE ŻRĄCY.

Należy stosować ubrania robocze, rękawice ochronne, osłonę na twarz oraz okulary ochronne. W przypadku zapryśnięcia oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody jak równieŜ skontaktować się ze szpitalem lub lekarzem. W przypadku kontaktu produktu ze skórą należy natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

Wg klasyfikacji ADR jest to materiał niebezpieczny. Klasyfikacja UN: 1814, ROZTWÓR WODOROTLENKU POTASOWEGO, klasyfikacja ADR 8, II.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.