g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

TCS RENO 12 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

TCS RENO 12 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

TCS RENO 12 INSTRUKCJA TECHNICZNATCS RENO 12 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Alkaliczny środek czyszczący ogólnego przeznaczenia. Jest to bardzo skuteczny i wielostronnie działający alkaliczny środek czyszczący. W sposób szybki czyści zanieczyszczenia z tłuszczu, sadzy, nikotyny oraz usuwa zastarzały brud. Środek ten nadaje się do czyszczenia większości materiałów oraz powierzchni. Działa skutecznie również w zimnej wodzie.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

Reno 12 jest wysoce efektywnym środkiem do czyszczenia zanieczyszczeń z tłuszczu, sadzy, nikotyny oraz usuwa zastarzały brud.
Reno 12 zastępuje ropopochodne środki odtłuszczające w przypadku odtłuszczania przemysłowego.
Reno 12 działa skutecznie również w zimnej wodzie.
Reno 12 jest użytkowany przede wszystkim w następujących obszarach zastosowań:

Czyszczenie przemysłowe: Pomieszczenia, Maszyny, materiały.
Renowacja samochodów: Tapicerka, Dywaniki, Bagażnik itp.
Czyszczenie nieruchomości: Elewacje, piwnice pomieszczenia na odpadki / zsypy.
Czyszczenie łodzi: Elementy z tworzyw sztucznych, Elementy drewniane, Elementy stalowe.
Wielkie sprzątanie: Renowacja podłóg przy pomocy maszyn do polerowania.

DOZOWANIE:

W przypadku zanieczyszczeń zgrubnych: należy rozcieńczać w proporcji z 1 – 5 częściami wody.

W przypadku lżejszych zanieczyszczeń: należy rozcieńczać w proporcji z 6 – 10 częściami wody.

Mycie podłóg itp.: rozcieńczać w ilości 2 dl na 10 ltr wody.

DANE TECHNICZNE
  • Jest to rzadkopłynna ciecz o zapachu cytrynowym.
  • Produkt dostarczany jest w 5 i 25 litrowych pojemnikach oraz w 200 litrowych beczkach.
  • Masa właściwa produktu wynosi 1,05 kg/dm3.
  • Produkt zawiera substancje powierzchniowo czynne, odczynniki maskujące, środki aromatyczne.
PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, nie dopuszczając do zamarznięcia.

OKRES TRWAŁOŚCI

Ok. 2 lat w nieotwartym opakowaniu.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary ochronne.

OZNAKOWANIE

PRODUKT PODRAŻNIA OCZY I SKÓRĘ. Zgodnie z przepisami transportu drogowego oraz kolejowego, produkt NIE jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.