g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

BPS 7300 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

BPS 7300 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

BPS 7300 INSTRUKCJA TECHNICZNABPS 7300 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Preparat ten znajduje zastosowanie przy czyszczeniu silnie zabrudzonych powierzchni elewacji budynków. Przeznaczony do zastosowania na zewnątrz budynku.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

Preparat BPS 7300 jest kwaśnym środkiem czyszczącym, przeznaczonym do zastosowania przy czyszczeniu silnie zabrudzonych powierzchni elewacji budynków, wykonanych z materiałów takich jak:

 • Granit
 • Gnejs
 • Beton
 • Cegła
 • Terrakota
SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Przewidzianą do czyszczenia powierzchnię należy zwilżyć wodą. Przy pomocy niskociśnieniowego rozpylacza rozprowadzić środek BPS 7300. Następnie należy pozwolić, aby środek ten oddziaływał przez okres od 5 do 50 minut. Należy dopilnować w czasie, gdy preparat będzie działał, aby powierzchnia była wilgotna. Następnie powierzchnię tę należy spłukać pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie neleży dopasować do odporności fadasy (około 50 - 200 bar / 20 litrów / min.). Najlepiej jest stosować gorącą wodę (maksymalnie o temperaturze 50°C). W celu uniknięcia pozostawienia resztek kwasu, powierzchnię tę należy spłukać obfitą ilością wody. W razie potrzeby zabieg ten należy powtórzyć.

UWAGA ! Preparat BPS 7300 wytrawia szkło, glazurę, emalię, klinkier inne podobne materiały.

DOZOWANIE

Środek należy rozcieńczyć wodą, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Granit 1:2
 • Gnejs 1:2
 • Beton 1:2
 • Cegła 1:3
 • Terrakota 1:6
WYDAJNOŚĆ

Ok. 0,2 - 0,3 litrów/m2. Przygotowanego na gotowo produktu.

DANE TECHNICZNE
 • Produkt stanowi przezroczystą ciecz o ostrym zapachu.
 • Preparat ten dostarcza się w 10 i 25 litrowych hobokach plastikowych.
 • Masa właściwa wynosi 1,12 kg/litr
 • Preparat posiada odczyn pH = 0,1
 • Produkt zawiera dwufluorek amonowy, kwas solny
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy stosować ubrania robocze, rękawice ochronne oraz okulary ochronne.

PRZECHOWYWANIE

Produkt neleży składować chroniąc przed mrozem, w dobrze zamkniętych pojemnikach.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

PRODUKT MA WŁAŚCIWOŚCI ŻRĄCE

W razie wdychania produkt jest szkodliwy. Produkt jest toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować szkokliwe skutki w środowisku wodnym o charakterze długotrwałym. Produkt jest toksyczny dla roślin. Materiał niebezpieczny.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.