g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

BPS 7111 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

BPS 7111 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

BPS 7111 INSTRUKCJA TECHNICZNABPS 7111 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Preparat BPS 7111 znajduje zastosowanie przy usuwaniu mchów, pleśni, alg, grzybów i innych porostów. Preparat przeznaczony jest do zabezpieczania większości rodzajów powierzchni. Zapewnia 3-5 letni okres skuteczności zabezpieczenia przed algami, mchami.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

BPS 7111 przeznaczony jest do usuwania alg, pleśni i grzybów z większości rodzajów powierzchni, takich jak: cegła, beton, tynk, granit, wapień, piaskowiec, dachówka i drewno.
BPS 7111 jest środkiem bezpiecznym w użyciu i nie pozostawia negatywnych efektów na powierzchniach.
BPS 7111 zapewnia 5 letnie zabezpieczenie przed algami, mchami.

UWAGA! Nie stosuje się na twardych powierzchniach nieporowatych.

SPOSÓB STOSOWANIA NA FASADACH

Preparat BPS 7111 należy rozprowadzać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem o niskim ciśnieniu. Nie stosować strumienia. Warunki atmosferyczne usuną zanieczyszczenia.

Gruba warstwa glonów:
Należy usunąć glony tak dalece jak to jest możliwe przy pomocy myjki wysokociśnieniowej. Rozprowadzić preparat BPS 7111 pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem o niskim ciśnieniu. Nie stosować strumienia. Warunki atmosferyczne usuną zanieczyszczenia.

UWAGA! Nie mieszać preparatu BPS 7111 z substancjami powierzchniowo czynnymi.

DOZOWANIE

Preparat należy stosować w postaci koncentratu lub w rozcieńczeniu z wodą w proporcji1:3. Koncentrat BPS 7111 zapewnia dłuższą ochronę na powierzchniach porowatych.

ZUŻYCIE

Normalne zużycie: 0,2 - 0,5 l/m2

DANE TECHNICZNE
  • Produkt dostarcza się w 1, 5, 10 i 25 litrowych pojemnikach
  • Transparentna ciecz
  • Masa właściwa wynosi: 1,00 kg/litr
  • pH 10,5
  • Produkt zawiera chlorek alkilo dimetylobenzyloamoniowy
OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Należy stosować rękawice, okulary oraz ubranie ochronne.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, chroniąc przed mrozem.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

PODRAŻNIA OCZY ORAZ SKÓRĘ.

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt BPS 7111 nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.