g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 60 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 60 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 60 INSTRUKCJA TECHNICZNAAGS 60 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Przeznaczony do usuwania restek, zacieków graffiti, głęboko osadzonych w materiale, powstałych w wyniku usuwania graffiti środkami AGS 2+, 221, 27. Stosowany głównie na porowatych i chłonnych materiałach jak piaskowiec, granit, marmur, ceramika, termo tynk, tynk cementowo-wapienny itp. Do użytku w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Podlega biodegradacji. Otrzymał Certyfikat jakościowy ISO 9001:2000. Certyfikat Normy Środowiskowej ISO 14001:1996. Posiada Atest PZH. Jest niezastąpionym preparatem w palecie środków systemy AGS.

OPIS PREPARATU

AGS 60 w swoim zastosowaniu jest całkowicie odmiennym środkiem od pozostałych preparató AGS. Nie służy do usuwania graffiti jako takiego, lecz do "wytrawiania" mikro cząsteczek farby graffiti, głęboko osadzonej w porowatym materiale, które są widoczne dopiero po wstępnym zmyciu graffiti środkami AGS 2+, 3+, AGS221, AGS27.Jego ciekła postać służy właśnie wniknięciu w szczeliny, głębokie pory materiału, aby rozpuścić drobne cząsteczki farby, "niedostępne" dla preparatów żelowych AGS 2+, 3+, AGS221, AGS27. Nie mozna do stosować na pączątku procesu usuwania graffiti, lecz właśnie na końcu. Użycie do w odwrotnej kolejności może doprowadzić do niepożądanych efektów.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Usuń "grube" nawarstwienia farby graffiti przu użyciu środków AGS 2+, 3+, 221 lub 27, w zależności od materiału na jakim występuje graffiti wg. instrukcji ich stosowania.
 2. Nałóż AGS 60 na mokrą powierzchnię pędzlem lub szczotką wykonaną z włosia poliamidowego.
 3. Odczekaj ok. 2-30 minut, (im delikatniejsza powierzchnia tym krótszy czas aplikacji środka), do momentu rozpuszczenia się resztek graffiti.
 4. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłucz powierzchnię wodą o temperaturze 40 - 90 °C, pod wysokim ciśnieniem (50 - 150 bar), dostosowując je do odporności powierzchni.
 5. Jeżeli nie udało się usunąć zabrudzenia za pierwszym razem, czynność należy powtarzać do skutku, wydłużając czs kontaktu środka z powierzchnią nawet do 60 minut.
DOZOWANIE

Stosować jako koncentrat – nie rozcieńczać

ZUŻYCIE

0,2 -0,5 litra/m²

DANE TECHNICZNE
 • dostarczany w 5 litrowym kanistrze
 • ciemnobrązowa, oleista ciecz
 • ciężar właściwy 1,08 kg/litr
 • ostry zapach
 • wartość pH ok. 14
 • skład: kaliumhydroxid 10-20%, glykoletrari tensider
ŚRODKI OCHRONNE BHP

Należy zachować szczególną ostrożność. AGS 60 jest środkiem silnie żrącym. Używaj okularów ochronnych i odzieży ochronnej!

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w ciemnym, nie oświetlonym światłem słonecznym miejscu, w zamkniętym okrągłym opakowaniu. Trwałość ok. 24 miesiące.

OZNAKOWANIE - "SILNIE ŻRĄCY"

Używaj odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, przyłbicy i okularów. W razie dostania się środka do oczu, przepłucz je dużą ilością wodu przez co najmniej 15 minut oraz zgłoś się do lekarza. Miejsce ewentualnego kontaktu środka ze skórą należy natychmiast spłukać dużą ilościa wody.

MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGONIE Z ADR

UN: 1814 Roztwór kaliumhydroxid (wodorotlenku potasu)
klasy: 8
Nr substancji: 42(b)
10 punktów na wagę brutto.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się na karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.