g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 5 SR INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 5 SR INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 5 SR INSTRUKCJA TECHNICZNAAGS 5 SR INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Przeznaczony do usuwania graffiti wykonanego farbami w aerozolu i wodoodpornymi markerami z powierzchni gładkich, twardych i nie absorbujących, jak szkło, laminaty - stosowane wewnątrz wind i wagonów kolejowych i tramwajowych, tramwajów, drzwi wind. Doskonale usuwa napisy ze znaków drogowych i tablic reklamowych wykonanych z folii samoprzylepnej. Nadane się również do likwidowania graffiti z tworzyw szrucznych - w tym niektóre rodzaje pleksiglasu i poliwęglanu, z drzwi toalet, lamperii, wiat przystankowych, budek telefonicznych, telekomunikacyjnych szaf przekaźnikowych, szkolnych ławek itp. Z uwagi na swoją ciekłą postać nie nadaje sie i nie powinien być stosowany na powierzchniach porowatych i chłonnych. W usuwaniu graffiti z powierzchni pudeł wagonów, autobusów lub blach elewacyjnych współdziała z preparatem AGS221. Stosowanych w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Przy usuwaniu graffiti nie wymaga stosowania gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej. Podlego biodegradacji. Otrzymał Certydikat jakościowy ISO9001:2000. Certydikat Normy Środowiskowej ISO 14001:1996. Posiada Atest PZH. Jest środkiem zalecanym do usuwania graffiti z pudeł wagonów wraz z preparatem AGS 221 przez Koncern "Bombardier". Otrzymał najwyższą ocenę skuteczności, wydaną przez Deutsche Bahn AG, w teście porównującym różne środki anty graffiti dostępne w europie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Przed przystąpieniem do usuwania graffiti zaleca się wykonanie próby na małym, niewidocznym fragmencie, w celu oceny reakcji środka z podłożem.
 2. Nałóż AGS 5SR na graffiti przy pomocy atomizera lub nasączonej ściereczki, dbając o to, aby środek nie spływał poniżej pola roboczego.
 3. Po odczekaniu kilkunastu sekund do kilku minut, kiedy graffiti zostanie rozmiękczone, rozetrzyj je okrężnymi ruchami przy pomocy papierowego ręcznika lub szmatki, a następnie zmyj do czysta z powierzchni. Jeżeli dysponujesz myjką ciśnieniową, zabrudzenie można spłukać ciepłą wodą, pod niskim ciśnieniem.
 4. Pamiętaj, aby zawsze posłudiwać się czystą stroną ściereczki. Uważaj, aby niczego nie pobrudzić rozpuszczonymi pozostałościami graffiti - aby nie zabrudzić miejsc czystych, dobrze jest zasłonić miejsce pod graffiti (np. przyklejając kawałek folii).
 5. Uwaga - po usunięciu graffiti, umyj wodą miejsce czyszczone, w celu zneutralizowania pozostałości preparatu.
 6. W razie potrzeby operację należy powtórzyć. Niektóre farby i mazaki rozpuszczają się natychmiast, inne wymagają dłuższego kontaktu ze środkiem AGS 5SR - jest to tez uzależnione od temperatury powietsza. Im cieplej, tym szybciej zachodzi reakcja.
 7. Należy również pamiętać, aby czas kontaktu środka z powierzchnią ograniczony został do niezbędnego minimum. Pozostawienie preparatu bez kontroli, może doprowadzić do uszkodzenia czyszczonego materiału.
DOZOWANIE

Stosować jako koncentrat – nie rozcieńczać.

ZUŻYCIE

0,1 -0,3 litra/m²

DANE TECHNICZNE
 • cienki strumień rozlewu
 • dostarczany w opakowaniach 1 i 5 litrowych
 • ciężar właściwy 1,00 kg/litr
 • łagodny zapach
 • wartość pH ok. 7-8
 • skład: glikoletrar, metylpyrrolidon i tensider
ŚRODKI OCHRONNE BHP

Rękawice ochronne i okulary przy natrysku.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w zamkniętym oryginalnym pojemniku. Trwałość ok. 24 miesiące.

OZNAKOWANIE - "PODRAŻNIA OCZY I SKÓRĘ"

Nie zaliczony do niebezpiecznych materiałów w przewazach drogą lądową.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się na karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.