g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 3502 EXTRA STRONG INSTRUKCJA TECHNICZNA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3502 EXTRA STRONG INSTRUKCJA TECHNICZNA

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3502 EXTRA STRONG INSTRUKCJA TECHNICZNAAGS 3502 EXTRA STRONG INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Materiał do zabezpieczania przed zabrudzeniami „bohomazami” graffiti do zastosowania powierzchniowego, w ich produkcji wykorzystano mikrowoski. Zastosowanie do wszelkich powierzchni i płaszczyzn prostych i nierównych, kamienie naturalne, kamienie sztuczne, ceramika, termotynki: mineralne, akrylowe, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie pokryte farbami mineralnymi, akrylowymi i inne, powierzchnie metalowe, blaszane z tworzyw sztucznych, drewna itp. Stosowany w plusowych temperaturach zarówno na zewnątrz jak wewnątrz. Ochrania powierzchnie przed graffiti wykonanym farbami w aerozolu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez okres co najmniej 7 lat. Zawiera filtr UV, dzięki czemu utrwala barwy powierzchni. Nie hamuje zjawiska dyfuzji, stanowi jednocześnie warstwę, powłokę konserwującą, hydrofobizującą. Jest bezbarwny, po nałożeniu tworzy zjawisko półmatu, połysku lub matu. Łatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302B. Zatwierdzone zgodnie z BRO 94. Certyfikat jakościowy ISO9001:2000.Certyfikat Normy Środowiskowej ISO 14001:1996. Atest PZH. Opatrzony przez producenta 7 letnią gwarancją trwałości.

BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje na temat opinii wpływu produktu dla stanu zdrowia i środowiska, dane dotyczące toksyczności, warunków przewożenia i magazynowania znajdują się w karcie charakterystyki u przedstawiciela.

ŚRODKI OHRONY BHP

Używaj specjalistycznych ubrań ochronnych i przestrzegaj przepisów higieny pracy.

PRZYGOTOWANIA

Najpierw wyczyść dokładnie powierzchnięz zabrudzeń graffiti i innych zanieczyszczeń np. komunikacyjnych, wosków, tłuszczów, itp. Zabezpiecz, lub w inny sposób ochroń okna i otwory okienne. Wahania temperatur przy nakładaniu powłoki mogą wynosić +10/+35°C. Dolną granicą temperatury jest +5°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć 95%. Środek można nakładać na obszar suchy i wilgotny, ale nie na mokry. Zaleca się aby podłoża chłonne takie jak piaskowiec itp. były suche, ponieważ nakładanie zabezpieczenia na mokrą powierzchnię może spowodować jego nadmierną penetrację w głąb materiału, co nie jest pożądane. Podstawową zasadą w tworzeniu powłoki zabezpieczającej przed graffiti jest, umiejscowienie jej na zewnątrz materiału. Zabezpieczenie może też być nakładane na miejsce, która zostało wcześniej zaimpregnowane środkiem hydrofobizujacym. Wpływa to na zmniejszenie zużycia preparatu.

NAKŁADANIE AGS 3502 EXTRA STRONG

Przed użyciem należy potrząsnąć opakowaniem z preparatem, albo dokładnie rozmieszać środek. Materiał można nakładać z wykorzystaniem dowolnej techniki malarskiej za pomocą pędzla, wałka, dyszy pod niskim ciśnieniem w celu wpływania na kształt strumienia cieczy lub natrysku bezpowietrznego. Preparat nakłada się w kilku warstwach (od 2 do 5 warstw). Ilość nakładanych warstw jest zależna od chłonności podłoża a zużycie materiału jest zależne od rodzaju powierzchni, stopnia jej porowatości i metody aplikacji preparatu. Naczelną zasadą jest zużycie stosownej ilości środka na 1 metr kwadratowy, która podana jest w pozycji zużycie. Następne warstwy nakłada się po wyschnięciu poprzednio nałożonej. Kolejną warstwę należy nakładać w jednym ciągłym cyklu roboczym (nie wolno przerywać). Środek należy nakładać starannie, tak aby pokryć preparatem wszystkie szczeliny, wgłębienia w strukturze zabezpieczanego podłoża. Pominięcie tego może spowodować niepożądany rezultat przy usuwaniu graffiti. Uwaga! Na materiałach bardzo chłonnych jak np. piaskowiec zaleca się odczekanie 24 godzin pomiędzy pierwszą a następnymi warstwami. Po upływie 24 godzin pierwsza warstwa ulega wstępnemu utwardzeniu, stanowiąc „fundament" pod budowę kolejnych warstw, które już nie przenikają w głąb materiału. Dzięki temu powłoka ochronna powstaje na zewnątrz, a nie wewnątrz materiału zabezpieczanego. Pozostałe spływające nadwyżki użytego środka należy wyrównać pędzlem / wałkiem jeszcze przed ich wyschnięciem.

USUWANIE GRAFFITI – na czym to polega?

Malunki graffiti, które powstają na zabezpieczonej powierzchni wiążą się z powłoką ochronną, nie przenikając do struktury chronionego materiału, dzięki czemu mogą zostać całkiem usunięte. Najskuteczniejszym sposobem usuwania graffiti z zabezpieczenia jest zastosowanie gorąco - wodnej myjki ciśnieniowej. Wspomagająco można zastosować podczas czyszczenia preparat do usuwania powłok mikrowoskowych AGS 3505.

USUWANIE GRAFFITI– sposób postępowania
 1. Przy użyciu myjki ciśnieniowej: Przed przystąpieniem do usuwania graffiti należy najpierw, przez ok.1-2 minuty, podgrzać zabrudzone miejsce słabym strumieniem gorącej wody (90°C). Następnie, przy tej samej temperaturze, zwiększając ciśnienie wody (dostosuj je do trwałości podłoża) usunąć graffiti, zbliżając pistolet natryskowy myjki na odległość ok. 15–20 cm od powierzchni.
  W trudnych sytuacjach należy użyć środka AGS 3505, nakładając go na kilka minut i zmyć gorącą wodą.
 2. Przy użyciu środka AGS 3505 bez myjki ciśnieniowej: Spryskać powierzchnię środkiem AGS 3505. Pozwolić mu oddziaływać na powierzchnię przez parę minut. Przy użyciu miękkiej szczoteczki rozetrzeć graffiti,
  a następnie spłukać je ciepłą wodą (pod niskim ciśnieniem - porównywalnym
  z ciśnieniem z sieci wodociągowej). Metoda ta nadaje się szczególnie do usuwania graffiti
  z delikatnych, kruchych powierzchni, nieodpornych na działanie ciśnienia gorącej wody, lub w przypadku małej ilości zabrudzenia. Metoda ta jest jednak bardziej pracochłonna niż z zastosowaniem myjki.
PONOWNA OCHRONA POWIERZCHNI

Ponieważ przy usuwaniu graffiti zmywa się również zabezpieczenie, należy nałożyć odpowiednią ilość środka AGS 3502 EXTRA STRONG w miejscu wykonanego czyszczenia, zgodnie z instrukcją opisaną wcześniej.

USUWANIE POWŁOKI

Konieczność usunięcia powłoki występuje, gdy powierzchnia wymaga przemalowania nową farbą elewacyjną lub powłoka uległa nadmiernemu zabrudzeniu, czy też zestarzeniu. W przypadku planowanego remontu powierzchni, usunięcie powłoki jest niezbędnym zabiegiem, mającym na celu stworzenie przyczepnej powierzchni dla nowych wypraw elewacyjnych. Usuwanie powłoki wykonuje się poprzez zastosowanie wody o temperaturze 90°C, pod ciśnieniem od 50 do 100 bar, przy czym ciśnienie wody należy dostosować do odporności podłoża. W celu dogłębnego usunięcia powłoki, stosuje się środek AGS 3505, nanosząc go pędzlem na około 15-30 minut, a następnie, gdy powierzchnia nabierze mlecznego koloru, spłukuje wodą pod ciśnieniem, jw.

CZAS SCHNIĘCIA

Powierzchnia zabezpieczona środkiem ochronnym nie przyjmuje wody po około 2 godzinach. Utwardza się po 72 godzinach. Spełnia swoje właściwości ochronne przed graffiti zaraz po wyschnięciu.

ZUŻYCIE

Zużycie waha się w zależności od rodzaju powierzchni, porowatości i kapilarności:

 • blacha, ceramika, inne powierzchnie gładkie nie nasiąkliwe 0,15 litra / m2
 • beton, cegła itp. 0,15 - 0,20 litra / m2
 • piaskowiec, termo tynk i inne powierzchnie absorbujące 0,25 - 0,30 litra / m2
DOZOWANIE

Stosowany jako koncentrat - NIE ROZCIEŃCZAĆ !

DANE TECHNICZNE
 • Biała przenoszona drogą wodną dyspersja.
 • Dostarczany w 5 - lub 25 - litrowym kanistrze.
 • Ciężar właściwy : 0,99 kg / litr.
 • Zawartość masy suchej ok. 10,5 %.
 • Wartość pH 8-9
 • Symbol AGS 3502 EXTRA STRONG oznacza środek, który po zastosowaniu daje efekt półmatowy.
WYGLĄD POWIERZCHNI

Przezroczysta, mniej lub bardziej widoczna, zależnie od rodzaju powierzchni. Niektóre materiały mogą nabrać ciemniejszego odcienia lub większego połysku.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w temperaturze dodatniej
w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy w temperaturze pokojowej
w zamkniętym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

BRAK WYMAGAŃ ODNOŚNIE OZNAKOWANIA. Nie zaliczony do niebezpiecznych materiałów w przewozach drogą lądową. środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu
i przechowywania znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Zastosowanie się do instrukcji jest obowiązkowe z uwagi na charakter środków i w związku z brakiem możliwości naszego wpływu na sposób zastosowania i użycia naszych wyrobów producent i dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas używania zakupionych u nas preparatów.