g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 3+ INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3+ INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3+ Instrukcja technicznaAGS 3+ Instrukcja techniczna pobierz pdf

Przeznaczony do usuwania graffiti głównie z porowatych powierzchni np.: piaskowiec, tynki, beton, cegła, glazura, granit, marmur, powierzchnie pomalowane farbą nieorganiczną itp. Służy do usuwania grubych nawarstwień farby z aerozoli, ale likwiduje również napisy wykonane markerami, tuszem itp. Współdziała z preparatem AGS 60. Stosowany w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Służy również do usuwania starych powłok lakierniczych. Podlega biodegradacji. Posiada Certyfikat Jakościowy ISO 9001;200, Certyfikat Normy Środowiskowej ISO 14001:1996, Atest PZH.

USUWANIE GRAFFITI Z TWARDYCH MATERIAŁÓW JAK: GRANIT, CEGŁA ITP.
 1. Nałożyć pędzlem grubą warstwę AGS 3+ na graffiti, wetrzeć środek starannie w podłoże.
 2. Odczekać od ok. 20 min. do 4 godzin, aż graffiti się rozpuści, a następnie przeszczotkować powierzchnię okrężnymi ruchami.
 3. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłukać wodą o temperaturze 90°C, pod wysokim ciśnieniem dostosowując je do odporności powierzchni. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15° - 25° a wydajność maszyny ciśnieniowej ok. 20 litrów/min.
 4. Jeżeli po spłukaniu widoczne są jeszcze „grube” nawarstwienia farby czynność należy powtórzyć. Kolejną aplikację AGS 3+ wykonać po przeschnięciu czyszczonego obszaru.
 5. Po usunięciu nawarstwień farby aerozolu często pozostają na powierzchni drobne resztki mikro cząsteczek farby, głęboko osadzone w materiale. Do ich usunięcia służy preparat AGS 60.
USUWANIE GRAFFITI Z DELIKATNYCH MATERIAŁÓW JAK: TYNK CIENKOWARSTWOWY ITP.
 1. Nałożyć pędzlem grubą warstwę AGS 3+ na graffiti.
 2. Odczekać od ok. 5 do 15 min, aż graffiti się rozpuści, a następnie delikatnie przeszczotkować powierzchnię miękką szczotką.
 3. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłukać wodą o temperaturze 90°C, pod ciśnieniem ok. 30-50 bar dostosowując je do odporności powierzchni. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15° - 25° a wydajność maszyny ciśnieniowej ok. 20 litrów/min.
 4. Jeżeli po spłukaniu widoczne są jeszcze „grube” nawarstwienia farby czynność należy powtórzyć. Kolejną aplikację AGS 3+ wykonać po przeschnięciu czyszczonego obszaru.
 5. Po usunięciu nawarstwień farby aerozolu często pozostają na powierzchni drobne resztki mikro cząsteczek farby, głęboko osadzone w materiale. Do ich usunięcia służy preparat AGS 60.
DOZOWANIE

Stosować jako koncentrat – nie rozcieńczać

ZUŻYCIE

0,1 -0,3 litra/m²

DANE TECHNICZNE
 • dostarczany w 5 litrowym kanistrze
 • ciężar właściwy 1,07 kg/litr
 • słaby zapach rozpuszczalnika
 • skład: diestrar, metylpyrrolidon, butyrolacton, tensider, środki zagęszczające
ŚRODKI OCHRONNE BHP

Rękawice i odzież ochronna, przyłbica w czasie płukania pod wysokim ciśnieniem oraz maska do oddychania w pomieszczeniach o złej wentylacji.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w zamkniętym oryginalnym pojemniku. Trwałość około 24 miesiące w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

Podrażnia oczy i skórę. Nie zaliczany do niebezpiecznych materiałów w przewozach drogą lądową.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.