g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 221 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 221 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 221 Instrukcja technicznaAGS 221 Instrukcja techniczna pobierz pdf

Przeznaczony do usuwania graffiti głównie z powierzchni metalowych, malowanych przemysłowo jak np. wagony kolejowe, autobusy i tramwaje, blacha elewacyjna ale również do powierzchni porowatych jak kamień, tyki, ceramika itp. W usuwania graffiti z powierzchni pudeł wagonów, autobusów lub blach elewacyjnych współdziała z preparatami AGS 5 SR i AGS 560. Stosowany w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Służy również do usuwania starych powłok lakierniczych. Podlega biodegradacji. Otrzymał certyfikat jakościowy ISO 9001:2000. Certyfikat Normy Środowiskowej ISO 1400:1996. Posiada Atest PZH. Jest środkiem zalecanym do usuwania graffiti z pudeł wagonów przez Koncern "Bombardier". Otrzymał najwyższą ocenę skuteczności, wydaną przez Deutsche Bahn AG.

USUWANIE GRAFFITI Z POWIERZCHNI MALOWANYCH PRZEMYSŁOWO JAK WAGONY KOLEJOWE, BLACHA ITP.
 1. Nałóż pędzlem grubą warstwę AGS 221 na graffiti i odczekaj 3-4 minuty.
 2. Następnie rozprowadź środek pędzlem na całej powierzchni i poczekaj aż graffiti rozpuści się. Dla przyspieszenia reakcji przeszczotkuj pole robocze miekkim pędzlem.
 3. Jeżeli graffiti jest już rozpuszczone, to przy użyciu myjki ciśnieniowej spłucz powierzchnię ciepłą wodą pod niskim ciśnieniem, lub bez użycia myjki przemyj ją wodą z mydłem.
 4. W razie potrzeby nałóż nową warstwę AGS 221 (na suchą powierzchnię) i postępuj jak wyżej.
 5. W celu usunięcia nie doczyszczonych po pierwszej aplikacji drobnych zabrudzeń, można też użyć środka AGS 5 SR lub AGS 560, a następnie przemyć czystą wodą z mydłem.

UWAGA ! - Na metalowych powierzchniach poddanych działaniu zbyt wysokiego ciśnienia może nastąpić pogorszenie się spodziewanego efektu. Dlatego, bardziej wskazane jest zmycie środka wraz z graffiti ciepłą wodą z mydłem.

USUWANIE GRAFFITI Z POWIERZCHNI POROWATYCH JAK NP. PIASKOWIEC, KLINKIER, BETON ITP.
 1. Nałóż pędzlem grubą warstwę AGS 221 na graffiti i wetrzyj środek starannie w materiał.
 2. Odczekaj od ok. 20 minut do 4 godzin, aż graffiti się rozpuści. W między czasie przeszczotkuj powierzchnię okrężnymi ruchami.
 3. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłucz wodą o temperaturze 90°C pod wysokim ciśnieniem, dostosowując je do odporności powierzchni. Kąt rozpulania dyszy powinien wynosić 15°-25°, a wydajności maszyny ok. 20 litrów wody/minutę.
 4. Jeżeli po spłukaniu widoczne są jeszcze "grube" nawarstwienia farby, czynność należy powtórzyć, pamiętając o tym, aby powierzchnia nieco wyschła przed kolejką aplikacją AGS 221.
 5. Po usunięciu nawarstwień farby w aerozolu często pozostają na powierzchni drobne resztki mikro cząsteczek farby, głęboko osadzonych w materiale. Do ich usunięcia służą preparaty AGS 5 SR lub AGS 560. - patrz instrukcja stosowania.
DOZOWANIE

Stosować jako koncentrat – nie rozcieńczać

ZUŻYCIE

0,3 - 1,0 litra/m²

DANE TECHNICZNE
 • dostarczany w 5 litrowym kanistrze
 • bezbarwny
 • ciężar właściwy 1,00 kg/litr
 • zawiera rozpuszczalniki, tensider i środki zagęszczające.
ŚRODKI OCHRONNE BHP

Rękawice ochronne

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGONIE Z ADR - s

Nie wymaga oznakowania jako niebezpieczny materiał w przewozach drogą lądową.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się na karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.