GRAFIT LOGO

TCS RENO 12 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Alkaliczny środek czyszczący ogólnego przeznaczenia. Jest to bardzo skuteczny i wielostronnie działający alkaliczny środek czyszczący. W sposób szybki czyści zanieczyszczenia z tłuszczu, sadzy, nikotyny oraz usuwa zastarzały brud. Środek ten nadaje się do czyszczenia większości materiałów oraz powierzchni. Działa skutecznie również w zimnej wodzie.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

Reno 12 jest wysoce efektywnym środkiem do czyszczenia zanieczyszczeń z tłuszczu, sadzy, nikotyny oraz usuwa zastarzały brud.
Reno 12 zastępuje ropopochodne środki odtłuszczające w przypadku odtłuszczania przemysłowego.
Reno 12 działa skutecznie również w zimnej wodzie.
Reno 12 jest użytkowany przede wszystkim w następujących obszarach zastosowań:

Czyszczenie przemysłowe: Pomieszczenia, Maszyny, materiały.

Renowacja samochodów: Tapicerka, Dywaniki, Bagażnik itp.

Czyszczenie nieruchomości: Elewacje, piwnice pomieszczenia na odpadki / zsypy.

Czyszczenie łodzi: Elementy z tworzyw sztucznych, Elementy drewniane, Elementy stalowe.

Wielkie sprzątanie: Renowacja podłóg przy pomocy maszyn do polerowania.

DOZOWANIE:

W przypadku zanieczyszczeń zgrubnych: należy rozcieńczać w proporcji z 1 – 5 częściami wody.

W przypadku lżejszych zanieczyszczeń: należy rozcieńczać w proporcji z 6 – 10 częściami wody.

Mycie podłóg itp.: rozcieńczać w ilości 2 dl na 10 ltr wody.

DANE TECHNICZNE

  • Jest to rzadkopłynna ciecz o zapachu cytrynowym.
  • Produkt dostarczany jest w 5 i 25 litrowych pojemnikach oraz w 200 litrowych beczkach.
  • Masa właściwa produktu wynosi 1,05 kg/dm3.
  • Produkt zawiera substancje powierzchniowo czynne, odczynniki maskujące, środki aromatyczne.


PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, nie dopuszczając do zamarznięcia.

OKRES TRWAŁOŚCI

Ok. 2 lat w nieotwartym opakowaniu.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary ochronne.

OZNAKOWANIE

PRODUKT PODRAŻNIA OCZY I SKÓRĘ.

Zgodnie z przepisami transportu drogowego oraz kolejowego, produkt NIE jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.