GRAFIT LOGO

BPS 7111 INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Preparat BPS 7111 znajduje zastosowanie przy usuwaniu mchów, pleśni, alg, grzybów i innych porostów. Preparat przeznaczony jest do zabezpieczania większości rodzajów powierzchni. Zapewnia 3-5 letni okres skuteczności zabezpieczenia przed algami, mchami.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

BPS 7111 przeznaczony jest do usuwania alg, pleśni i grzybów z większości rodzajów powierzchni, takich jak: cegła, beton, tynk, granit, wapień, piaskowiec, dachówka i drewno.
BPS 7111 jest środkiem bezpiecznym w użyciu i nie pozostawia negatywnych efektów na powierzchniach.
BPS 7111 zapewnia 5 letnie zabezpieczenie przed algami, mchami.

UWAGA! Nie stosuje się na twardych powierzchniach nieporowatych.

SPOSÓB STOSOWANIA NA FASADACH

Preparat BPS 7111 należy rozprowadzać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem o niskim ciśnieniu. Nie stosować strumienia. Warunki atmosferyczne usuną zanieczyszczenia.

Gruba warstwa glonów:
Należy usunąć glony tak dalece jak to jest możliwe przy pomocy myjki wysokociśnieniowej. Rozprowadzić preparat BPS 7111 pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem o niskim ciśnieniu. Nie stosować strumienia. Warunki atmosferyczne usuną zanieczyszczenia.

UWAGA! Nie mieszać preparatu BPS 7111 z substancjami powierzchniowo czynnymi.

DOZOWANIE:

Preparat należy stosować w postaci koncentratu lub w rozcieńczeniu z wodą w proporcji1:3. Koncentrat BPS 7111 zapewnia dłuższą ochronę na powierzchniach porowatych.

ZUŻYCIE

Normalne zużycie: 0,2 - 0,5 l/m2

DANE TECHNICZNE

  • Produkt dostarcza się w 1, 5, 10 i 25 litrowych pojemnikach
  • Transparentna ciecz
  • Masa właściwa wynosi: 1,00 kg/litr
  • pH 10,5
  • Produkt zawiera chlorek alkilo dimetylobenzyloamoniowy


OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Należy stosować rękawice, okulary oraz ubranie ochronne.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, chroniąc przed mrozem.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

PODRAŻNIA OCZY ORAZ SKÓRĘ.

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego produkt BPS 7111 nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.