g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 3502 ICE INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3502 ICE INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3502 ICE INSTRUKCJA TECHNICZNAAGS 3502 ICE INSTRUKCJA TECHNICZNA pobierz pdf

Jednokomponentowy, bezbarwny środek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, w postaci wodnej dyspersji mikro-wosków. Ze względu na bardzo korzystny efekt półmat, jaki uzyskuje się po jego aplikacji, może być stosowany na niemal wszystkich rodzajach powierzchni, zarówno gładkich i porowatych, jak np.: piaskowiec, granit, wapień, cegła, klinkier, beton, AmerBlok, tynki cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, tworzywa sztuczne, metale, drewno itp. Chroni materiał przed graffiti wykonanym farbami w aerozolu, wodoodpornymi markerami, tuszem, oraz zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez co najmniej 7 lat. Zawiera filtr UV, utrwalając kolorystykę powierzchni. Nie hamuje procesu dyfuzji (oddychania), stanowiąc jednocześnie powłokę konserwującą - hydrofobizującą, która przedłuża trwałość materiału. Łatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302B. Produkowany zgodnie z ISO14001:9001.

BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej nażyczenie u dystrybutora.

ŚRODKI OCHRONY BHP

Należy używać standardowej odzieży ochronnej i okularów ochronnych.

PRZYGOTOWANIA

Środek AGS 3502 ICE nanosi się na czystą powierzchnię, dlatego należy usunąć z niej wszelkie zabrudzenia komunikacyjno-atmosferyczne, graffiti, oleje, wykwity wapienne, mleczko cementowe itp. Powierzchnia musi być technologicznie utwardzona, wysezonowana, zgodnie z zaleceniami producenta np. beton po 28 dniach od wylania itp. Elementy, które nie podlegają zabezpieczaniu należy osłonić przed przypadkowym pokryciem. Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas nanoszenia oraz schnięcia powłoki to przedział pomiędzy -3 a +35° C. Wilgotnośćpowietrza nie może przekraczać 95%. AGS 3502 ICE można aplikować na powierzchnie suche lub lekko wilgotne, ale nie mokre! Zaleca się aby chłonne materiały jak np. piaskowiec były suche, ponieważ po naniesieniu powłoki może wystąpić efekt mokrej ściany. AGS 3502 ICE można nanosić na materiały, które zostały wcześniej zaimpregnowane środkiem hydrofobizującym.

NAKŁADANIE AGS 3502 ICE

Przed użyciem produkt należy delikatnie wymieszać, uważając aby nie uległ napowietrzeniu. Środek można nakładać za pomocą standardowych narzędzi malarskich jak pędzel ławkowiec, wałek lub natryskowo, stosując dyszę pod niskim ciśnieniem (np. atomizer) lub bezpowietrzny agregat malarski. Uwaga! – podczas aplikacji za pomocą wałka lub pędzla, należy unikać gwałtownego wcierania środka, które powoduje jego napowietrzenie (bąbelkowanie), gdyż efekt ten będzie widoczny po wyschnięciu w postaci białych, nieregularnych plam. Preparat nakłada się w kilku warstwach (od 2 do 6), w zależności od chłonności i struktury powierzchni. Dla osiagnięcia 100% efektu przy późniejszym usuwaniu graffiti, koniecznym jest naniesienie odpowiedniej ilości środka na m², o którym mowa w rubryce „Zużycie”. Kolejne warstwy nakłada się po wyschnięciu poprzednio nałożonej. Schnięcie poszczególnej warstwy trwa od 0,5 do 3 godzin i jest uzależnione od temperatury oraz wilgotności powietrza. Ściekające nadwyżki preparatu należy wyrównać pędzlem przed ich wyschnięciem. Bieżącą warstwę należy nakładać w jednym, nie przerywanym cyklu roboczym na całym obszarze elewacji, łącząc mokry fragment z mokrym. Środek należy nakładać starannie, tak aby przykryć nim wszystkie szczeliny, niecki w strukturze materiału. Zaniedbanie tego może spowodować zły efekt podczas usuwaniu graffiti! Uwaga! - na materiałach bardzo chłonnych jak np. piaskowiec zaleca się odczekanie 24 godzin pomiędzy 1-wszą, a następnymi warstwami. Ma to na celu ograniczenie nadmiernej penetracji środka w głąb chłonnego materiału, co jest nie wskazane, ponieważ podstawową zasadą w tworzeniu powłoki anty graffiti jest jej „wybudowanie” na zewnątrz powierzchni. Odczekanie 24 godzin powoduje, że pierwsza warstwa ulega wstępnemu utwardzeniu, stanowiąc „fundament” pod budowę kolejnych, które formują się na niej.

SERWIS EKSPLOATACYJNY POWŁOKI

W celu utrzymania powłoki w bieżącej czystości, zaleca się jej okresowe czyszczenie za pomocą letniej wody pod niskim ciśnieniem (max. do 20 bar), które należy przeprowadzać co najmniej dwa razy do roku. Zabieg ten umożliwia zmycie bieżących zabrudzeń komunikacyjnoatmosferycznych bez naruszenia powłoki i ma na celu niedopuszczenie do ich związania z jej strukturą. Zaniedbanie tej czynności powoduje, że nawarstwione zabrudzenia wiążą się z powłoką, a ich zmycie jest możliwe wyłącznie poprzez usunięcie powłoki, o którym mowa w dziale „Usuwanie powłoki”.

USUWANIE GRAFFITI – na czym to polega?

Graffiti, które powstaje na powierzchni zabezpieczonej środkiem AGS 3502 ICE, wiąże się z powłoką ochronną, nie przenikając do struktury materiału, dzięki czemu może zostać skutecznie usunięte, bez ingerencji w podłoże. Najefektywniejszą metodą usuwania graffiti jest użyciegorąco- wodnej myjki ciśnieniowej. Można to też zrobić bez myjki, lecz przy użyciu preparatu AGS 3505, jednak ten zabieg jest bardziej pracochłonny i wymaga doświadczenia. Proces usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonej można porównać do zasady działania woskowej świecy. Podobnie jak świeca pod wpływem temperatury ognia ulega topnieniu, tak i powłoka AGS 3502 ICE, pod wpływem temperatury wody 90° C lub środka AGS 3505 ulega rozmiękczeniu, natomiast mechanika ciśnienia wody, usuwa powłokę razem z graffiti z powierzchni.

USUWANIE GRAFFITI– sposób postępowania
  1. Przy użyciu myjki ciśnieniowej: Przed przystąpieniem do usuwania graffiti należy najpierw, przez ok. 1-2 minuty, nagrzać zabrudzone miejsce słabym strumieniem gorącej wody (90° C). Następnie, przy tej samej temperaturze, zwiększając ciśnienie wody (dostosuj je do trwałości podłoża) usuń graffiti, zbliżając pistolet myjki na odległość ok. 15–20 cm od powierzchni. W trudnych sytuacjach użyj środka AGS 3505, nakładając go na kilka minut i zmyj gorącą wodą.
  2. Przy użyciu środka AGS 3505 bez myjki ciśnieniowej: Spryskaj powierzchnię środkiem AGS 3505. Pozwól mu oddziaływać na powierzchnię przez parę minut. Przy użyciu miękkiej szczoteczki rozetrzyj graffiti, a następnie spłucz je ciepłą wodą (pod niskim ciśnieniem - porównywalnym z cieśnieniem z sieci wodociągowej). Metoda ta nadaje się szczególnie do usuwania graffiti z delikatnych, kruchych powierzchni, nie odpornych na działanie ciśnienia gorącej wody, lub w przypadku małej ilości graffiti. Jest jednak bardziej pracochłonna niż z zastosowaniem myjki.
PONOWNA OCHRONA POWIERZCHNI

Z uwagi na to, że podczas usuwania graffiti powłoka AGS 3502 ICE również ulega zmyciu, należy ją odnowić w miejscu przeprowadzonego czyszczenia, zgodnie z instrukcją opisaną wcześniej, nanosząc odpowiednią ilość preparatu.

USUWANIE POWŁOKI

Konieczność usunięcia powłoki występuje, gdy powierzchnia wymaga przemalowania nową farbą elewacyjną lub powłoka uległa nadmiernemu zabrudzeniu, czy też zestarzeniu. W przypadku planowanego remontu powierzchni, usunięcie powłoki jest niezbędnym zabiegiem, mającym na celu stworzenie na powierzchni tzw. warstwy szczepnej dla nowych wypraw elewacyjnych, gdyż oleofobowe właściwości powłoki (tworząc efekt seperatora), uniemożliwiają właściwe związanie wypraw elewacyjnych z podłożem. Usuwanie powłoki wykonuje się poprzez zastosowanie wody o temperaturze 90° C, pod ciśnieniem od 50 do 100 bar, przy czym ciśnienie wody należy dostosować do odporności podłoża. W celu dogłębnego usunięcia powłoki, stosuje się środek AGS 3505, nanosząc go pędzlem na około 15-30 minut, a następnie, gdy powierzchnia nabierze mlecznego koloru, spłukuje wodą pod ciśnieniem, jw.

CZAS UTWARDZANIA

Powierzchnia zabezpieczona środkiem AGS 3502 ICE nie przyjmuje wody po około 2 godz. i ulega wstępnemu utwardzeniu po ok. 4 godz. od wyschnięcia. Pełne utwardzenie następuje po 72 godzinach, jednak zaraz po wyschnięciu ostatniej warstwy, powłoka spełnia właściwości ochronne przed graffiti.

ZUŻYCIE

Zalecane ilości zużycia środka na 1 m² blacha, tworzywa sztuczne itp. - 0,12 do 0,20 l/m² (co odpowiada około 2-3 warstwom) cegła, klinkier, beton itp. - 0,20 do 0,25 l/m² (co odpowiada około 3-5 warstwom) tynki tradycyjne i cienkowarstowe - 0,25 do 0,30 l/m² (co odpowiada około 5-6 warstwom) piaskowiec, wapień, AmerBlok itp. - 0,30 l/m² (co odpowiada około 6 warstwom)

DOZOWANIE

Stosowany jako koncentrat - NIE ROZCIEŃCZAĆ !

DANE TECHNICZNE

Biała dyspersja wodna. Ciężar właściwy: 0,98 kg/litr. Zapach: słaby zapach alkoholu. Wartość pH: ok. 8-9. Dostarczany w 5-cio lub 25-cio litrowych pojemnikach.

WYGLĄD POWIERZCHNI

Po wyschnięciu preparat staje się przeźroczystopółmatowy, mniej lub bardziej widoczny, w zależności od rodzaju powierzchni. Niektóre materiały mogą nabrać ciemniejszego odcienia lub większego połysku, dlatego zaleca się wykonanie próbnej aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Środek przechowuje się w temperaturze dodatniej, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, trwałość 12 m-cy.

OZNAKOWANIE I UWAGI TRANSPORTOWE

Brak wymagań odnośnie oznakowania. Materiał nie jest niebezpieczny według klasyfikacji ADR.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Do czyszczenia narzędzi z resztek nie zaschnietego środka stosuje się ciepłą wodę, a w przypadku jego wyschnięcia należy przeprowadzić gorąco-wodne płukanie.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.