g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje wróć cenniki kontakt sklep

AGS 3500 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3500 INSTRUKCJA TECHNICZNA

p.p.u.h. "GRAFIT"
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

AGS 3500 Instrukcja technicznaAGS 3500 Instrukcja techniczna pobierz pdf

Środki do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparte na bazie mikro wosków. Przeznaczone do większośc rodzajów powierzchni zarówno gładkich i porowatych takich jak np. wszelkiego rodzaju kamień, ceramika, termo tynki: mineralne, akrylowe, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie malowane farbami mineralnymi, akrylowymi i inne, powierzchnie metalowe, z tworzyw sztucznych, drewno itp. Do zastosowania w dodatnich temperaturach zarówno na zewnątrz jak wewnątrz. Chronią powierzchnie przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez okres co najmniej 5 lat. Zawierają filtr UV, dzięki czemu utrwala kolorystykę powierzchni. Nie hamują procesu dyfuzji, stanowią jednocześnie powłokę konserwującą, hydrofobizującą. Są bezbarwne, po nałożeniu tworzy efekt półmatu, połysku lub matu. Łatwo ulegają biodegradacji zgodnie z Guideline 302B. Zatwierdzone zgodnie z BRO 94. Certyfikat jakościowy ISO 9001:2000. Certyfikat Normy Środowiskowej ISO 14001:1996. Atest PZH. Opatrzone przez producenta 5 letnią gwarancją trwałości.

PRZYGOTOWANIA

Najpierw wyczyść dokładnie powierzchnię z graffiti i innych zanieczyszczeń jak brud komunikacyjny, wosk, oleje, itp.Zasłoń, lub w inny sposób zabezpiecz okna. Idealną temperaturą przy nakładaniu jest + 10-35°C. Dolną granicą temperatury jest + 50°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć 95%. Środek można nakładać na powierzchnie suche i wilgotne, ale nie mokre. Zaleca się aby materiały chłonne jak piaskowiec itp. były suche, ponieważ nakładanie zabezpieczenia na mokrą powierzchnię może spowodować jego nadmierną penetrację w głąb materiału, co nie jest wskazane. Podstawową zasadą w tworzeniu powłoki zabezpieczającej przed graffiti jest, „wybudowanie” jej na zewnątrz materiału. Zabezpieczenie może też być nakładane na powierzchnię, która została wcześniej zaimpregnowana środkiem hydrofobizujacym. Wpływa to na zmniejszenie zużycia materiału.

NAKŁADANIE ŚRODKA AGS 3500

Przed użyciem wstrząśnij, albo dokładnie wymieszaj produkt. Środek można nałożyć za pomocą pędzla, dyszy pod niskim ciśnieniem, natrysku bezpowietrznego itp. Preparat nakłada się w kilku warstwach (od 2 do 5), w zależności od typu powierzchni, jej chłonności, porowatości i metody aplikacji środka. Podstawową zasadą jest zużycie odpowiedniej ilości środka na m2, która podana jest w rubryce zużycie. Kolejne warstwy nakłada się po wyschnięciu poprzednio nałożonej. Bieżącą warstwę należy nakładać w jednym, nie przerywanym cyklu roboczym. Środek należy nakładać starannie, tak aby przykryć nim wszystkie szczeliny, niecki w strukturze materiału. Zaniedbanie tego może spowodować zły efekt przy usuwaniu graffiti ! Uwaga ! Na materiałach bardzo chłonnych jak np. piaskowiec zaleca się odczekanie 24 godzin pomiędzy 1-wszą, a następnymi warstwami. Po okresie 24 godzin pierwsza warstwa ulega wstępnemu utwardzeniu, stanowiąc „fundament” pod budowę kolejnych warstw, które nie przenikają w głąb materiału. Dzięki temu powłoka ochronna „buduje” się na zewnątrz, a nie wewnątrz materiału. Ściekające nadwyżki preparatu należy wyrównać pędzlem przed ich wyschnięciem.

USUWANIE GRAFFITI – na czym to polega?

Graffiti, które powstaje na zabezpieczonej powierzchni wiąże się z powłoką ochronną, nie przenikając do struktury chronionego materiału, dzięki czemu może zostać skutecznie usunięte. Najefektywniejszą metodą usuwania graffiti z zabezpieczenia jest użycie do tego celu gorąco- wodnej myjki ciśnieniowej. Można to też zrobić bez myjki, z zastosowaniem preparatu AGS 3505. Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej można porównać do woskowej świecy. Podobnie jak świeca pod wpływem temperatury ognia topi się, tak samo zabezpieczenie (mikro woski) pod wpływem temperatury wody 90 °C lub środka AGS 3505 ulega rozmiękczeniu, natomiast ciśnienie wody, działając jak szpachelka, odrywa graffiti od powierzchni razem z zabezpieczeniem.

USUWANIE GRAFFITI - Sposób postępowania:
 1. Przy użyciu myjki ciśnieniowej: Przed przystąpieniem do usuwania graffiti należy najpierw, przez ok.1-2 minuty, nagrzać zabrudzone miejsce słabym strumieniem gorącej wody (90 °C). Następnie, przy tej samej temperaturze, zwiększając ciśnienie wody (dostosuj je do trwałości podłoża) usuń graffiti, zbliżając pistolet myjki na odległość ok. 15 – 20 cm od powierzchni. W trudnych sytuacjach użyj środka AGS 3505, nakładając go na kilka minut i zmyj gorącą wodą.
 2. Przy użyciu środka AGS 3505 bez myjki ciśnieniowej: Spryskaj powierzchnię środkiem AGS 3505. Pozwól mu oddziaływać na powierzchnię przez parę minut. Przy użyciu miękkiej szczoteczki rozetrzyj graffiti, a następnie spłucz je ciepłą wodą (pod niskim ciśnieniem - porównywalnym z cieśnieniem z sieci wodociągowej). Metoda ta nadaje się szczególnie do usuwania graffiti z delikatnych, kruchych powierzchni, nie odpornych na działanie ciśnienia gorącej wody, lub w przypadku małej ilości graffiti. Jest jednak bardziej pracochłonna niż z zastosowaniem myjki.
PONOWNA OCHRONA POWIERZCHNI

Ponieważ przy usuwaniu graffiti zmywa się również zabezpieczenie, należy nałożyć odpowiednią ilość środka AGS 3502 EXTRA STRONG w miejscu wykonanego czyszczenia, zgodnie z instrukcją opisaną wcześniej.

USUWANIE POWŁOKI

Konieczność usunięcia powłoki występuje, gdy powierzchnia wymaga przemalowania nową farbą elewacyjną lub powłoka uległa nadmiernemu zabrudzeniu, czy też zestarzeniu. W przypadku planowanego remontu powierzchni, usunięcie powłoki jest niezbędnym zabiegiem, mającym na celu stworzenie na powierzchni tzw. warstwy szczepnej dla nowych wypraw elewacyjnych, gdyż oleofobowe właściwości powłoki (tworząc efekt seperatora), uniemożliwiają właściwe związanie wypraw elewacyjnych z podłożem. Usuwanie powłoki wykonuje się poprzez zastosowanie wody o temperaturze 90 °C, pod ciśnieniem od 50 do 100 bar, przy czym ciśnienie wody należy dostosować do odporności podłoża. W celu dogłębnego usunięcia powłoki, stosuje się środek AGS 3505, nanosząc go pędzlem na około 15-30 minut, a następnie, gdy powierzchnia nabierze mlecznego koloru, spłukuje wodą pod ciśnieniem, jw.

CZAS SCHNIĘCIA

Powierzchnia zabezpieczona środkiem ochronnym nie przyjmuje wody po około 2 godzinach. Utwardza się po 72 godzinach. Spełnia swoje właściwości ochronne przed graffiti zaraz po wyschnięciu.

ZUŻYCIE

Zużycie waha się w zależności od rodzaju powierzchni, porowatości i kapilarności:

 • blacha, ceramika, inne powierzchnie gładkie nie nasiąkliwe 0,15 litra / m2
 • beton, cegła itp. 0,15 - 0,20 litra / m2
 • piaskowiec, termo tynk i inne powierzchnie absorbujące 0,25 - 0,30 litra / m2
DOZOWANIE

Stosowany jako koncentrat - NIE ROZCIEŃCZAĆ !

DANE TECHNICZNE
 • Biała przenoszona drogą wodną dyspersja.
 • Dostarczany w 5 - lub 25 - litrowym kanistrze.
 • Ciężar właściwy : 0,99 kg / litr.
 • Zawartość masy suchej ok. 10,5 %.
 • Wartość pH 8-9
 • Symbol AGS 3500 oznacza środek, który po zastosowaniu daje efekt „PÓŁMATOWY”
WYGLĄD POWIERZCHNI

Przezroczysta, mniej lub bardziej widoczna, zależnie od rodzaju powierzchni. Niektóre materiały mogą nabrać ciemniejszego odcienia lub większego połysku.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w temperaturze dodatniej w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu.

OZNAKOWANIE

BRAK WYMAGAŃ ODNOŚNIE OZNAKOWANIA. Nie zaliczony do niebezpiecznych materiałów w przewozach drogą lądową. środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE PRODUCENTA

TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3
754 50 UPPSALA SWEDEN
www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA I DYTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem za pośrednictwem działu technicznego:

tel. 032 / 444 63 90, 608 27 43 13
biuro@grafit.slask.pl

Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.